ukrrus

Договір про надання послуг

Даний Договір про надання послуг (далі - Договір) є юридично зобов"язуючим договором між ТОВ "Файненс.ЮА" (далі - Адміністрація), що володіє сайтом home.finance.ua (далі - Сайт) і фізичною особою (далі - Користувач) і регламентує відносини між Користувачем і Адміністрацією щодо розміщення фінансових даних Користувача (далі - Дані) і користування послугами з обробки цих даних (далі - Послуги), що надаються на Web-Сайті в мережі Інтернет за адресами у домені home.finance.ua.

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1.1. Для того щоб розміщувати Дані на Сайті і користуватися Послугами, Користувач зобов"язаний попередньо висловити свою згоду з умовами цього Договору. Користувач не має права розміщувати Дані і користуватися Послугами, якщо він не прийняв умови Договору.
1.2. Текст Договору виводиться Користувачеві при реєстрації на Сайті. Користувач може прийняти умови Договору:
• вибравши опцію "Прийняти Договорів про надання послуг" при реєстрації на Сайті;
• фактично використовуючи Послуги. Будь-який відвідувач або зареєстрований користувач, що розміщує на Сайті свою інформацію в будь-якому вигляді, автоматично приймає умови Договору. Після прийняття умов Договору Користувачем вона набуває чинності.
1.3. Користувач не має права користуватися Послугами і не може прийняти умови Договору, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати юридично обов"язковий договір з Адміністрацією.
1.4. Даний Договір може бути змінено Адміністрацією в будь-який час без попереднього сповіщення Користувача. Дійсна версія Договору розташована за адресою: http://home.finance.ua/agreement. З моменту опублікування зміненого варіанта Договору на Cайті (за адресою: http://home.finance.ua/agreement) Користувач вважається сповіщеним про змінені умови Договору. Якщо він продовжує користуватися Послугами, це означає, що він приймає змінені умови Договору. Зміни до Договору набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту, якщо інший строк набрання змінами чинності не визначений додатково при такому розміщенні.
1.5. Порушення Договору може спричинити скасування реєстрації користувача.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Адміністрація надає Користувачеві Послуги на умовах даного Договору. Користувач надає Адміністрації Дані для розміщення на Сайті, а також користується Послугами на умовах, визначених даним Договором.
2.2. Послуги надаються Користувачу в обсязі, що відповідає сумі здійсненої ним оплати.
2.3. Замовник не має права передавати третім особам призначені для авторизації на home.finance.ua реєстраційні дані (e-mail і пароль) і зобов"язується забезпечувати їхню схоронність і конфіденційність. Протягом терміну дії Договору всі дії, здійснені відносно виконання Договору з використанням e-mail-а і пароля Користувача вважаються здійсненими Користувачем. Адміністрація не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Замовника третіми особами.

3. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ДАНИХ
3.1. Адміністрація сайту надає Користувачеві можливість розміщувати свої Дані на Сайті на безкоштовній основі.
3.2. Розміщені Користувачем на Сайті Дані не повинні містити:
• матеріали, які є незаконними, шкідливими, погрозливими, ображають моральність, честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, наклепницькими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і/або дискримінацію людей за расовими, етнічними, статевими, соціальними ознаками, що сприяють розпаленню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять сцени насильства або нелюдського поводження із тваринами, і т.д. установлені законом України "Про захист суспільної моралі" і Конституцією України;
• матеріали, які Користувач не має права робити доступними за законом або згідно з будь-якими контрактними відносинами;
• матеріали, які порушують права на якийсь патент, торговельну марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності і/або авторські та суміжні з ним права третьої сторони;
• матеріали, що містять комп"ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп"ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для одержання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет;
• спеціальне або випадкове порушення будь-яких місцевих, державних або міжнародних законів.
3.3. Користувач розуміє та приймає, що він несе повну відповідальність як за текст своїх повідомлень, так і за всю інформацію, дані, текст, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали, привселюдно опубліковані ним на Сайті. Це означає, що Користувач, а не Адміністрація, повністю відповідає за всі матеріали, які Користувач завантажує, посилає, одержує, передає або будь-яким іншим способом робить доступними за допомогою Сайту home.finance.ua. Адміністрація не контролює матеріали, передані за допомогою Сайту, і, отже, не гарантує точність, повноту або якість цих матеріалів. Ні за яких умов Адміністрація не несе відповідальності за матеріали, створені Користувачами.
3.4. Користувач визнає, що Адміністрація не зобов"язана переглядати матеріали будь-якого вигляду перед розміщенням, а також те, що Адміністрація має право (але не обов"язок) на свій розсуд відмовити в розміщенні або видалити будь-який матеріал, який доступний через Сайт home.finance.ua. Користувач погоджується з тим, що зобов"язаний самостійно оцінювати всі ризики, пов"язані з використанням матеріалів, включаючи оцінку їх надійності, повноти або корисності.
3.5. Адміністрація має право відмовити Користувачеві в розміщенні інформації будь-якого вигляду без попередження і без пояснення причин такої відмови.
3.6. Адміністрація може на свій розсуд у будь-який момент видалити інформацію, що розміщується Користувачами, без попередження і без пояснення причин такого видалення, у випадку якщо зберігання або відображення цієї інформації може привести до збоїв системи.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ
4.1. Вартість Послуг Адміністрації визначається відповідно до обраних Користувачем послуг, перелік яких опублікований за адресою: http://home.finance.ua/price.
4.2. Користувач оплачує послуги на умовах повної передоплати.
4.3. Користувач має право сплатити вартість Послуг шляхом банківського переказу коштів на рахунок Адміністрації або за допомогою платіжного інтегратора.
4.4. При сплаті вартості Послуг шляхом банківського переказу коштів Адміністрація надсилає Користувачу рахунок на сплату обраних Користувачем Послуг, який має бути сплачений Користувачем на протязі 3 (трьох) банківських днів з дня отримання.
4.5. В разі сплати вартості Послуг шляхом банківського переказу коштів, Користувач вважається таким, що виконав зобов"язання по сплаті, з моменту надходження коштів у сумі, вказаній в рахунку на сплату, на банківський рахунок Адміністрації.
4.6. В разі сплати вартості Послуг через платіжний інтегратор, Користувач вважається таким, що виконав зобов"язання по сплаті, з моменту надходження коштів на банківський рахунок платіжного інтегратора.
4.7. Послуги надаються Адміністрацією Користувачу доти, поки одна зі сторін не розірве Договір.
4.8. Послуги за період, за який надійшла оплата від Користувача, вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом трьох робочих днів з моменту закінчення цього періоду Користувачем не виставлена рекламація. У випадку відсутності рекламації акт прийому-здачі виконаних робіт (послуг) вважається підписаним, а послуги наданими належним чином.

5. ПРАВА та ОБОВ"ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ
5.1. Адміністрація зобов"язується вживати всіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності Даних, що розміщуються Користувачем на Сайті.
5.2. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату Даних, що розміщуються Користувачем, а також за недостатню якість або швидкість надання послуги.
5.3. Адміністрація сайту зобов"язується вживати всіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності пароля Користувача.
5.4. Адміністрація має право заборонити використання певних e-mail-ів, а також призупинити доступ на Сайт Користувачам у випадку порушення умов цього Договору.

6. ПРАВА і ЗОБОВ"ЯЗАННЯ КОРИСТУВАЧА
5.1. Користувач зобов’язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб надання послуг і/або можливості сайту home.finance.ua з метою, яка може бути кваліфікована як порушення прав третіх осіб на об"єкти інтелектуальної власності, несумлінна конкуренція, інше порушення закону. Адміністрація не несе відповідальності за розміщення Користувачем даних на сайті home.finance.ua.
5.2. Користувач зобов’язується надавати дані з дотриманням правил і вимог Договору.
5.3. Користувач зобов’язується не здійснювати дій, які створюють перешкоди нормальній роботі сайту home.finance.ua, є його несумлінним використанням.
5.4. Користувач зобов’язується оплатити послуги Адміністрації за Договором у встановлені в Договорі строки і порядку.
5.5. Користувач має право розміщувати дані на сайті home.finance.ua.
5.6. Користувач має право користуватися послугами Адміністрації з обробки своїх даних на сайті home.finance.ua, на умовах, передбачених Договором та Офертою.

7. КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ
7.1. Доступ Користувача до Послуг здійснюється з використанням e-mail-а Користувача і пароля Користувача.
7.2. Користувач самостійно встановлює для реєстрації свій e-mail і пароль доступу до Послуг у процесі реєстрації на Сайті.
7.3. Зареєстрованим Користувачам надається вільний доступ до всіх Послуг Сайту, за винятком тих, надання яких здійснюється на платній основі на підставі Оферти.
7.4. Ідентифікація Користувача здійснюється на основі e-mail-а Користувача. Користувач відповідає за безпеку свого пароля, а також за всі дії, зроблені на Сайті після авторизації з використанням його e-mail-а і пароля.
7.5. Користувач погоджується з тим, що він зобов"язаний негайно повідомити Адміністрацію про будь-який випадок неавторизованого доступу на Сайт із його e-mail-ом і паролем і/або про будь-яке порушення безпеки. Для зв"язку з Адміністрацією використовується форма зворотного зв"язку: http://finance.ua/ru/feedback/~/home.finance.ua.
7.6. При втраті пароля доступу Користувач має можливість установити новий пароль для доступу до Сайту, скориставшись послугою "Забули пароль?" на головній сторінці Сайту.
7.7. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, завдані у зв"язку з використанням або неможливістю використання Послуг. Зокрема, Адміністрація не несе відповідальності за збої і перерви в роботі Сайту, схоронність інформації, правильність і своєчасність її доставки.
7.8. Адміністрація зі свого боку, уживає всі необхідні заходи для забезпечення безперебійного і коректного надання Послуг.
7.9. Адміністрація не гарантує придатність надаваних Послуг для конкретних потреб користувача. Користувач самостійно несе всі можливі ризики, пов"язані з використанням Послуг.

8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1. Користувач, як суб’єкт персональних даних, надає згоду Адміністрації, як володільцю бази персональних даних користувачів послуг ТОВ "Файненс.ЮА" («Володілець»), на обробку своїх персональних даних з метою забезпечення надання послуг користувачам інформаційної системи Finance.ua. Користувач погоджується, що метою обробки його персональних даних в Базі персональних даних користувачів послуг ТОВ "Файненс.ЮА" є, зокрема, але не обмежуючись:
• формування бази даних користувачів;
• збереження логіна та пароля користувачів послуг, які надаються Адміністрацією;
• відправка користувачам повідомлень, що стосуються роботи сайту та надання послуг Адміністрацією;
• обробки витратних і прибуткових операцій з метою їх статистичної обробки та надання звітів користувачам послуг, які надаються Адміністрацією;
• забезпечення авторизації користувачів на форумі (блозі) інформаційної системи Finance.ua;
• надання користувачам послуг, зокрема:
• • здійснення технічної підтримки користувачів з питань реєстрації і проблем при відновленні реєстрації;
• • здійснення технічної підтримки користувачів з питань втрачених паролів користувачів;
• • здійснення технічної підтримки користувачів з інших питань стосовно користування форумом (блогом) інформаційної системи Finance.ua;
• поліпшення якості існуючих і створення нових сайтів та послуг, що надаються Адміністрацією;
• направлення на e-mail користувачів і розміщення в просторі, обмеженому доступом користувачів, рекламних та інформаційних повідомлень на розсуд Адміністрації;
• аналіз та формування рейтингу користувачів форуму(блогу) інформаційної системи Finance.ua;
• обробка статистики використання форуму (блогу) інформаційної системи Finance.ua.
8.2. Згода надається на обробку наступних персональних даних згідно мети їх обробки: логін, пароль, e-mail.
8.3. Користувач (суб'єкт персональних даних) надає Адміністрації (Володільцю) згоду на вчинення з персональними даними нижченаведених дій: збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки персональних даних. Обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, передачу третім особам (в тому числі, за кордон), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки.
8.4. Захист персональних даних, які обробляються Володільцем
При обробці персональних даних Володілець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій.
8.5. Цим Користувач також повідомлений, що відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», Користувач, як суб’єкт персональних даних, має наступні права:
• знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
• отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
• на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
• отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст своїх персональних даних, які зберігаються;
• пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
• пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
• на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
• звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
• застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Адміністрація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнали користувачі або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння інструкцій або вказівок про порядок використання Послуг, щодо порядку розміщення Даних та інших технічних питань.
9.2. Адміністрація не несе відповідальності за розголошення Користувачем своєї конфіденційної інформації, а також, якщо така інформація стала відомою через недбалість Користувача, або в силу інших обставин, пов"язаних з діяльністю Користувача, і не зобов"язана відшкодовувати моральний і/або матеріальний збиток, якого зазнав Користувач у випадку її розголошення.
9.3. Користувач надає Адміністрації право направляти йому повідомлення електронної пошти, що містять інформацію, що стосується Сайту.
9.4. Усі можливі суперечки із приводу цього Договору вирішуються згідно з нормами українського законодавства.


01.07.2009
Редакція Договору зі змінами від 01.11.2016
Підраховуй свої можливості,
порівнюй їх зі своїми потребами,
розраховуй та корегуй витрати та доходи
разом із Домашніми Фінансами